Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Siljan

Geosynkronisering av plandata innført: 29.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.07.2023 11.07.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 13.01.2023 13.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.12.2021 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-11 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold