Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bamble

Geosynkronisering av plandata innført: 29.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.08.2023 10.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.06.2023 14.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.05.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-21 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 19.05.2022 01.11.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-21 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.05.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-21 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold