Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Tinn

Geosynkronisering av plandata innført: 24.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 26.07.2023 26.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.07.2023 14.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.11.2017 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-05 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.11.2017 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-05 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 17.12.2018 01.11.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-05 Status: Ingen endringer