Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nissedal

Geosynkronisering av plandata innført: 25.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.06.2023 23.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 28.06.2023 28.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Datasett Regplan-igangsatt inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.01.2023 04.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 04.01.2023 04.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.