Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lindesnes

Geosynkronisering av plandata innført: 04.06.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.07.2023 07.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.07.2023 09.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 27.06.2023 27.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 27.06.2023 27.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold