Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Flekkefjord

Geosynkronisering av plandata innført: 18.05.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.04.2023 20.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 09.02.2023 10.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 09.06.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 23.03.2015 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold