Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Åmli

Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.05.2023 23.05.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.12.2021 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-01 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.12.2021 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold