Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bergen

Geosynkronisering av plandata innført: 03.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.08.2023 11.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.08.2021 28.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 06.10.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 23.09.2022 28.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering