Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kinn

Geosynkronisering av plandata innført: 09.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.07.2023 13.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.04.2023 26.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.04.2023 19.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 14.04.2023 11.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.03.2023 19.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 18.03.2023 11.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.