Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Etne

Geosynkronisering av plandata innført: 16.06.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.06.2023 23.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.06.2023 23.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.05.2023 17.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.05.2023 17.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 04.12.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 04.12.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 11.05.2020
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 11.05.2020
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.12.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 04.12.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold