Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sveio

Geosynkronisering av plandata innført: 27.12.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 18.11.2022 21.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.11.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.11.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.