Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eidfjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.06.2022 14.06.2022 Siste kontroll: 2022-06-07 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.04.2020 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.04.2020 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold