Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hyllestad

Geosynkronisering av plandata innført: 30.05.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2022 07.06.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.12.2022 23.12.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 30.05.2022 03.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold