Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Høyanger

Geosynkronisering av plandata innført: 12.11.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.05.2023 10.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 09.08.2023 09.08.2023 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2022 03.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold