Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Aurland

Geosynkronisering av plandata innført: 06.02.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.08.2023 09.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 19.04.2023 20.04.2023 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 01.06.2023 02.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold