Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lærdal

Geosynkronisering av plandata innført: 06.02.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.11.2022 16.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 26.07.2023 27.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.06.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 15.06.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.06.2018 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.