Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Midtre Gauldal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 26.04.2023 29.04.2023 Siste kontroll: 2023-04-28 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 26.04.2023 03.05.2023 Siste kontroll: 2023-05-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.11.2021 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-03-21 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.06.2023 16.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-15 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.11.2021 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-03-21 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold