Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Skaun

Geosynkronisering av plandata innført: 11.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 11.12.2019 09.03.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 11.12.2019 20.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.06.2018 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2019-05-13 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2021-06-08 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste verifisering av datasettet med kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 30.06.2023 01.07.2023 Siste kontroll: 2023-06-30 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold