Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stjørdal

Geosynkronisering av plandata innført: 01.04.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.06.2023 23.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 11.07.2023 12.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.03.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-02-15 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.03.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-02-15 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold