Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Frosta

Geosynkronisering av plandata innført: 04.11.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.08.2023 10.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 10.07.2023 11.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.04.2021 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-26 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold