Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Levanger

Geosynkronisering av plandata innført: 28.01.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.08.2023 15.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 04.08.2023 04.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.08.2023 03.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 16.12.2021 01.11.2022 Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 05.05.2023 03.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering