Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Flatanger

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.05.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-06-03 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.06.2022 19.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn ett år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.06.2019 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-28 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.06.2021 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent