Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Leka

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 01.03.2016 07.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-29 Status: Ingen endringer
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 31.03.2023 15.04.2023 Siste kontroll: 2022-05-19 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.03.2013 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-29 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold