Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Inderøy

Geosynkronisering av plandata innført: 23.11.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 18.07.2023 19.07.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.06.2023 04.06.2023 Vertikalnivå 2 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 22.06.2023 17.06.2023 Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 08.03.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.06.2023 17.06.2023 Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold