Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hitra

Geosynkronisering av plandata innført: 03.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.05.2023 05.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.08.2023 03.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 14.04.2023 17.04.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering