Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nærøysund

Geosynkronisering av plandata innført: 11.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.07.2023 20.07.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 29.07.2023 30.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.06.2020 15.04.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-19 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.06.2020 15.04.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-19 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.06.2021 01.11.2022 Siste kontroll: 2021-06-04 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting