Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hammerfest

Geosynkronisering av plandata innført: 25.08.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.06.2023 10.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 28.06.2023 30.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 21.10.2022 25.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 24.06.2022 01.11.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.10.2022 25.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold