Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sørreisa

Geosynkronisering av plandata innført: 26.02.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.06.2020 04.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 26.02.2020 26.02.2021 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.02.2020 09.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 26.02.2020 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold