Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Senja

Geosynkronisering av plandata innført: 05.04.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 21.06.2023 22.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.06.2023 17.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 05.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 05.04.2022 24.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 05.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 23.06.2023 24.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.