Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Balsfjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.10.2022 24.02.2023 Siste kontroll: 2022-03-14 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.09.2022 19.01.2023 Siste kontroll: 2023-08-09 Status: Kontroll utført, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.05.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold