Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lyngen

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 01.02.2017 09.03.2022 Siste kontroll: 2021-10-28 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 15.10.2020 07.09.2021 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.10.2021 18.05.2022 Siste kontroll: 2021-10-28 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold