Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kautokeino

Geosynkronisering av plandata innført: 15.11.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 25.04.2023 26.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.04.2023 25.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 05.05.2023 06.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.01.2020 01.11.2022
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 05.05.2023 06.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.01.2020 01.11.2022