Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nordkapp

Geosynkronisering av plandata innført: 11.09.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 27.04.2023 28.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.09.2022 05.10.2022 Siste kontroll: 2022-08-10 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.01.2023 05.01.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold