Oversikt over innføring av FKB 5.0 i Sentral FKB for 11 Rogaland

Tabellen under dato for planlagt ferdigtilling av overgang, samt datoen alle data i kommunen er ferdig konvertert for alle kommuer som oppdaterer direkte i Sentral FKB i fylket.

Når dato for ferdig konvertert er satt kan kommunen laste ned sin lokale kopi og starte oppdatering av FKB 5.0 data. Husk at programvare lokalt i kommunen også må være tilpasset FKB 5.0 (og nye servere) før forvaltning kan starte opp på nytt

Oversikten er oppdatert 2023-08-07 06:11:44

KommunePlanlagt dato for ferdigstilling av oppgraderingOppgradering er ferdig
1101 Eigersund20230522Oppgradering ferdig 20230519
1103 Stavanger20230522Oppgradering ferdig 20230518
1106 Haugesund20230522Oppgradering ferdig 20230520
1108 Sandnes20230522Oppgradering ferdig 20230519
1111 Sokndal20230524Oppgradering ferdig 20230522
1112 Lund20230524Oppgradering ferdig 20230522
1114 Bjerkreim20230524Oppgradering ferdig 20230522
1119 Hå20230523Oppgradering ferdig 20230522
1120 Klepp20230523Oppgradering ferdig 20230522
1121 Time20230523Oppgradering ferdig 20230522
1122 Gjesdal20230523Oppgradering ferdig 20230519
1124 Sola20230523Oppgradering ferdig 20230522
1127 Randaberg20230524Oppgradering ferdig 20230522
1130 Strand20230524Oppgradering ferdig 20230522
1133 Hjelmeland20230524Oppgradering ferdig 20230522
1134 Suldal20230524Oppgradering ferdig 20230522
1135 Sauda20230524Oppgradering ferdig 20230522
1144 Kvitsøy20230524Oppgradering ferdig 20230522
1145 Bokn20230524Oppgradering ferdig 20230522
1146 Tysvær20230523Oppgradering ferdig 20230522
1149 Karmøy20230522Oppgradering ferdig 20230519
1151 Utsira20230524Oppgradering ferdig 20230522
1160 Vindafjord20230523Oppgradering ferdig 20230522