Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1101 Eigersund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1101 EigersundtraktorvegOverlapperVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundvegavgrensningVegnett22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundvegnettVegref32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundvegMedium122 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil