Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1103 Stavanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1103 StavangertraktorvegOverlapperVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerVegnett_uten_flate22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangervegavgrensningVegnett142 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangervegnettVegref200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangervegMedium200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil