Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1106 Haugesund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1106 HaugesundtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1106 HaugesundVegnett_uten_flate9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundvegavgrensningVegnett49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundvegnettVegref25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundvegMedium61 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil