Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1108 Sandnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1108 SandnestraktorvegOverlapperVeg148 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesVegnett_uten_flate36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesvegavgrensningVegnett200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesvegnettVegref143 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesvegMedium200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil