Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1112 Lund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1112 LundtraktorvegOverlapperVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundvegavgrensningVegnett16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundvegnettVegref13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundvegMedium101 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil