Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1121 Time

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1121 TimetraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimeVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimevegavgrensningVegnett36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimevegnettVegref29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1121 TimevegMedium52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil