Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1122 Gjesdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1122 GjesdaltraktorvegOverlapperVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalVegnett_uten_flate15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalvegavgrensningVegnett129 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalvegnettVegref13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1122 GjesdalvegMedium98 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil