Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1124 Sola

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1124 SolatraktorvegOverlapperVeg15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolaVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolavegavgrensningVegnett112 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolavegnettVegref86 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1124 SolavegMedium57 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil