Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1130 Strand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1130 StrandtraktorvegOverlapperVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandVegnett_uten_flate10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandvegavgrensningVegnett4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandvegnettVegref23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1130 StrandvegMedium80 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil