Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1134 Suldal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1134 SuldaltraktorvegOverlapperVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalVegnett_uten_flate17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalvegavgrensningVegnett122 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalvegnettVegref16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalvegMedium105 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil