Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1144 Kvitsøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1144 KvitsøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1144 KvitsøyVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1144 KvitsøyvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1144 KvitsøyvegnettVegref0 HTML-Rapport
1144 KvitsøyvegMedium7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil