Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1146 Tysvær

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1146 TysværtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværVegnett_uten_flate6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværvegavgrensningVegnett6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværvegnettVegref20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1146 TysværvegMedium74 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil