Beregning av reduksjonsfaktor i 1813 Brønnøy

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300792852Bygning2023-07-26FAN: 7266709.00, Ø: 367196.60
301077835Bygning2023-06-09FAN: 7266658.60, Ø: 372389.50
301077929Bygning2023-04-24TBN: 7262601.10, Ø: 367886.30

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11