Beregning av reduksjonsfaktor i 1834 Lurøy

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301021778Bygning2023-07-26FAN: 7375496.20, Ø: 409118.90
301021739Bygning2023-07-26FAN: 7375483.63, Ø: 409125.83
300908027Bygning2023-07-10FAN: 7372799.29, Ø: 418483.95

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301067958Bygning2023-07-31FAN: 7385667.25, Ø: 394600.84
301223734Bygning2023-07-06IGN: 7367364.30, Ø: 404482.05
301219282Bygning2023-06-05RAN: 7367969.26, Ø: 404058.56
301219279Bygning2023-06-22RAN: 7363540.40, Ø: 382135.28
300841861Bygning2023-04-12FAN: 7376026.14, Ø: 409476.84
301206580Bygning2023-05-30IGN: 7365479.02, Ø: 416796.47
301206548Bygning2023-05-30IGN: 7363169.35, Ø: 381967.66
301203294Bygning2023-05-19IGN: 7375549.48, Ø: 409170.33
300886435Bygning2023-04-25FAN: 7363019.88, Ø: 394539.74
301190627Bygning2023-04-17IGN: 7365495.24, Ø: 403980.86
301187939Bygning2023-04-11RAN: 7370251.59, Ø: 403378.55

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11