Beregning av reduksjonsfaktor i 1841 Fauske

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301078191Bygning2023-04-20FAN: 7459719.44, Ø: 515781.01

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301231199Bygning2023-07-31RAN: 7459511.95, Ø: 515352.52
301231239Bygning2023-07-07RAN: 7447438.66, Ø: 549262.10
301197764Bygning2023-06-21MBN: 7461587.86, Ø: 517321.31
301205316Bygning2023-04-25IGN: 7460625.29, Ø: 509537.59
301192915Bygning2023-04-21RAN: 7460355.80, Ø: 516280.40

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11