Oversikt over innføring av FKB 5.0 i Sentral FKB for 42 Agder

Tabellen under dato for planlagt ferdigtilling av overgang, samt datoen alle data i kommunen er ferdig konvertert for alle kommuer som oppdaterer direkte i Sentral FKB i fylket.

Når dato for ferdig konvertert er satt kan kommunen laste ned sin lokale kopi og starte oppdatering av FKB 5.0 data. Husk at programvare lokalt i kommunen også må være tilpasset FKB 5.0 (og nye servere) før forvaltning kan starte opp på nytt

Oversikten er oppdatert 2023-08-07 06:11:44

KommunePlanlagt dato for ferdigstilling av oppgraderingOppgradering er ferdig
4201 Risør20230523Oppgradering ferdig 20230522
4202 Grimstad20230523Oppgradering ferdig 20230522
4203 Arendal20230523Oppgradering ferdig 20230522
4204 Kristiansand20230523Oppgradering ferdig 20230523
4205 Lindesnes20230522Oppgradering ferdig 20230522
4206 Farsund20230522Oppgradering ferdig 20230522
4207 Flekkefjord20230522Oppgradering ferdig 20230522
4211 Gjerstad20230523Oppgradering ferdig 20230522
4212 Vegårshei20230523Oppgradering ferdig 20230522
4213 Tvedestrand20230523Oppgradering ferdig 20230522
4214 Froland20230523Oppgradering ferdig 20230522
4215 Lillesand20230522Oppgradering ferdig 20230522
4216 Birkenes20230522Oppgradering ferdig 20230522
4217 Åmli20230523Oppgradering ferdig 20230522
4218 Iveland20230523Oppgradering ferdig 20230522
4219 Evje og Hornnes20230523Oppgradering ferdig 20230522
4220 Bygland20230523Oppgradering ferdig 20230522
4221 Valle20230523Oppgradering ferdig 20230522
4222 Bykle20230523Oppgradering ferdig 20230522
4223 Vennesla20230523Oppgradering ferdig 20230522
4224 Åseral20230522Oppgradering ferdig 20230522
4225 Lyngdal20230522Oppgradering ferdig 20230522
4226 Hægebostad20230522Oppgradering ferdig 20230522
4227 Kvinesdal20230522Oppgradering ferdig 20230522
4228 Sirdal20230522Oppgradering ferdig 20230520